E-PAPER-a E-PAPER-b Logo_Geschaeftsbericht_DE Logo_Geschaeftsbericht_EN Logo_MAHLE Menu_close menu PDF-neu PDF Pfeil_links Pfeil_oben Pfeil_rechts plain plus Zitat_Grafik

Stopka redakcyjna

Dostawca

MAHLE Aftermarket GmbH
Pragstraße 26 - 46
D-70376 Stuttgart
Phone +49 711 501-0
Mail: info@mahle-aftermarket.com
Zarzad firmy: Olaf Henning

Rejestr Handlowy: Stuttgart HRB 14837
NIP: DE812998973

© wykonano w MAHLE Aftermarket GmbH, Stuttgart 2001 - 201

© wykonano w MAHLE Aftermarket GmbH, Stuttgart 2001 - 2019

Przekierowania na strony trzecie

Strony MAHLE Aftermarket GmbH posiadaja przekierowania na strony trzecie. MAHLE Aftermarket nie ponosi odpowiedzialnosci za dzialanie oraz za tresci zawarte na tych stronach.


Polityka prywatności

Oświadczenie w sprawie ochrony danych

Mahle uznaje ochronę danych osobowych oraz prawo do samostanowienia informacyjnego jako ważna kwestię. Jako jeden z czołowych globalnych dostawców dla przemysłu samochodowego oraz producent komponentów oraz systemów dla silników spalinowych oraz peryferiów, przetwarzamy dane od partnerów biznesowych jak również od obecnych oraz przyszłych klientów z całego świata. Oczekują oni, aby wszelkie informacje były udostępnione tylko upoważnionemu personelowi oraz by były traktowane jako ściśle poufne.

 • Wymagania ustawowe
  MAHLE zobowiązało się bezwzględnie przestrzegać prawa krajowego jak i międzynarodowego oraz przepisów w celu zachowania prawa do informacyjnego samostanowienia. Podczas zbierania, przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych, przestrzegamy europejskich przepisów dotyczących ochrony danych oraz wszelkich odpowiednich praw krajowych pochodzących z tych przepisów. Mamy swoją siedzibę w Niemczech i dlatego niemiecka Ustawa o Ochronie danych, Ustawa dotycząca Działania oraz Mediów obowiązują naszą firmę.
 • Zasady
  przetwarzamy tylko dane osobowe tylko na podstawie zawartych kontraktów, za zgodą strony, której te dane dotyczą lub zgodnie z przepisami prawnymi. Podczas zbierania, przechowywania oraz wykorzystywania danych osobowych, przestrzegamy podstawowych zasada dotyczących minimalizacji oraz właściwego wykorzystania danych. Gwarantujemy prawa do informacji oraz zmianę danych, przez strony, których te dane dotyczą.
 • Przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych
  Odwiedzając naszą stronę internetową, nasz serwer automatycznie zapisze nazwę twojego usługodawcy Internet, stronę z której nasz odwiedzasz oraz podstrony naszej głównej strony, które odwiedzasz, adres IP przypisany przez usługodawcę jak również datę oraz czas trwania twoich odwiedzin. Możemy ocenić te informacje anonimowo. Inne dane osnowowe są zbierane tylko jeśli dałeś nam niezwłocznie zgodę na to.
 • Wykorzystywanie oraz udostępnianie danych osobowych
  Twoje dane osobowe będą tylko wykorzystywane tylko do celów, dla których dobrowolnie przekazałeś te informacje. Nasi pracownicy oraz usługodawcy są zobowiązani do traktowania tych danych jako ściśle poufne. Twoje szczegółowe dane nie mogą być sprzedawane lub przekazywane stronom trzecim poza MAHLE Group. Informacje zostaną udostępnione tylko instytucjom rządowym w kontekście ustawowych przepisów krajowych.
 • Ciasteczka
  W niektórych miejscach na naszej stronie, używamy tak zwanych “ciasteczek- cookies”, aby ułatwić korzystanie z naszych stron oraz dostosować je do twoich potrzeb. „Ciasteczko” to mały plik tekstowych przechowywany na twoim dysku twardym. Możesz skonfigurować ustawienia przeglądarki tak aby odrzucała ona lub kasowała ciasteczka. Należy liczyć się z tym, że konfiguracja niektórych ustawień może spowodować ograniczenie niektórych funkcji naszej strony internetowej.
 • Bezpieczeństwo
  Stosujemy określone środki organizacyjne oraz techniczne aby zapewnić poufność, integralność oraz dostępność danych osobowych, które przetwarzamy. Nasze środki bezpieczeństwa są nieustannie ulepszane jak również korzystamy z najnowszej technologii.
 • Linki
  Nasze strony internetowe mogą czasami zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych. Niestety, nie możemy zaakceptować odpowiedzialności za treść oraz oświadczenie w sprawie ochrony danych zewnętrznych stron internetowych.
 • Zgoda
  Poprzez korzystanie z tej strony internetowej, upoważniasz nas do przechowywania oraz wykorzystywania twoich danych opisanych w niniejszym stanowisku. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania oraz uzupełniania oświadczenia w sprawie ochrony danych. Obowiązuje aktualna wersja opublikowanego oświadczenia w sprawie ochrony danych.
 • Kontakty
  W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych w MAHLE, należy skontaktować się z naszym pracownikiem ds. ochrony danych wewnątrz firmy przez oficjalny adres MAHLE GmbH lub przez e-mail: datenschutz@mahle.com
Góra strony

Google Analytics

Niniejsza strona wykorzystuje Google Analytics, usługa analizy strony przez Google Inc Google Analytics wykorzystuje tak zwane “ Ciasteczka- Cookies“, pliki tekstowe, które są przechowywane na twoim komputerze i które pozwalają na analizę twojego korzystania e strony. Informacje wygenerowane przez Ciasteczko- Cookie o twoim korzystaniu z tej strony internetowej ( w tym informacje o twoim adresie IP) są przekazywane na serwer przez Google w USA i są tam przechowywane. Google wykorzysta te informacje do oceny twojego korzystania z tej strony internetowej w celu stworzenia na ich podstawie raportu na temat czynności na stronie internetowej dla operatorów strony oraz wykona usługi związane z korzystaniem z tej strony oraz korzystaniem z Internetu. Google również przekaże te dane, jeśli to konieczne stronom trzecim, pod warunkiem, że jest to prawnie uzasadnione, lub strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Google pod żadnym warunkiem nie będzie kojarzył twojego adresu IP z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Mogą oni zapobiec instalacji Ciasteczek- Cookies poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania twojej przeglądarki, jednakże, podkreślamy, że nie wszystkie funkcje tej strony internetowej będą mogły być wtedy w pełni wykorzystywane. Poprzez korzystanie z niniejszej strony internetowej, zgadzasz się na przetwarzania zebranych danych o tobie przez Google w powyżej opisany sposób oraz w powyżej opisanym celu.

This website uses Google Analytics, a web analysis service of the Google Inc Google Analytics uses so-called „Cookies“, text files which are stored on your computer and which allows an analysis of the use of the website by you. The information generated by the Cookie about your use of this website (including your IP address) is transferred to a server by Google in the USA and is stored there. Google will use this information to evaluate your use of the website in order to put together a report about the website activities for the website operators and to produce linked services with the website use and the Internet use. Also Google will transfer this information if necessary to third parties, provided that this legally prescribed or as far as third parties process these data on behalf of Google. Google will associate in no circumstances your IP address with the other data which are stored by Google. They can prevent the installation of the Cookies by a suitable setting of your browsers software; we point out to you, nevertheless, to the fact that you cannot use all functions of this website in this case if necessary fully extensively. By the use of this website you agree with the treatment of the data upraised about you by Google in the before described way and for the before named purpose.

We would like to point out that the website Google Analytics uses the extension “anonymizelp0” and therefore IP addresses are processed in a shortened version only to avoid a direct connection to any person.

The collection and storage of data can be declined with future effect at: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Góra strony

Technology

Zalecenia techniczne
Należy rozważyć poniższe zalecenie w celu uzyskania optymalnej prezentacji oraz funkcjonalności naszych stron internetowych MAHLE:

 • Adobe® Reader
  Niektóre strony internetowe MAHLE posiadają dokumenty PDF. Aby przeczytać te dokumenty, wymagane jest posiadanie programu Adobe® Reader, które można ściągnąć ze strony www.adobe.com
 • JavaScript
  Niektóre funkcje dotyczące komfortu z korzystania ze strony takie jak formularze na stronach internetowych MAHLE wymagają przeglądarki, która posiada aktywny JavaScript. Dlatego zalecamy aktywowanie JavaScript w twojej przeglądarce.
 • Ciasteczka- Cookies
  Niektóre funkcje dotyczące komfortu na stronach internetowych MAHLE wymagają przeglądarki, która posiada włączone Ciasteczka. Dlatego, zalecamy aktywowanie Ciasteczek- Cookies w twojej przeglądarce.
 • Flash® Player
  Niektóre strony internetowe MAHLE zawierają animacje, które zostały stworzone za pomocą Adobe Flash®. W celu odtworzenia animacji w twojej przeglądarce, należy zainstalować wtyczkę Flash® , którą można ściągnąć pod adresem www.adobe.com
Góra strony